Tietoa yhdistyksestä

Suomen Mökkivuokraajat ry on perustettu kehittämään laadukasta mökkivuokraustapaa Suomessa.


Suomen Mökkivuokraajat ry:n sääntöjen pääkohdat:

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä
 • valvoa jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja
 • edistää oikean tiedon leviämistä mökkivuokrausta koskevista asioista
 • herättää ja ylläpitää jäsenissään kiinnostusta mökkivuokrausalan yleisiin kysymyksiin ja vuokrasuhdetta koskeviin erityisiin kysymyksiin sekä kehittää niihin liittyvää jäsentensä osaamista ja ammattitaitoa
 • toimia mökkivuokrauksen yleisten ja yhteisten pyrkimysten ja päämäärien hyväksi edistäen korkealaatuista mökkivuokraustoimintaa
 • toimia mökkivuokraustoiminnan molemminpuolisena edunvalvojana.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

 • järjestämällä neuvontatoimintaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja ja muita koulutustilaisuuksia
 • tekemällä tai teettämällä vuokra-alaa koskevia tutkimuksia, tilastointeja ja selvityksiä
 • tiedottamalla tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä, laeista, asetuksista ja määräyksistä
 • toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen edustajien ja vuokralaisten yhdyssiteenä
 • tukemalla muuta edellisiin verrattavaa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa
 • valvomalla jäsentensä etuja kaikissa vuokrasuhteisiin liittyvissä asioissa sekä erimielisyyksissä.

Yhdistyksen säännöt löytyvät kokonaisuudessaan Jäsensivuilta ja Patentti- ja Rekisterihallituksesta.


Suomen Mökkivuokraajat ry:n puheenjohtajana toimii Sari Hyvärinen.

Yhdistyksen rek.nro on 219.616

Voit myös ottaa meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai laittamalla sähköpostia.

Suomen Mökkivuokraajat ry

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close