TEM sidosryhmäkuuleminen, asetusehdotus lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keräämisestä ja jakamisesta

Suomen Mökkivuokraajat ry osallistui Työ- ja elinkeinoministeriön sidosryhmäkuulemiseen lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keräämiseen ja jakamiseen liittyvästä komission 7.11.2022 antamasta asetusehdotuksesta.

Asetusehdotuksen taustalla vaikuttivat mm. seuraavat elementit:

 • Lyhytaikaisen majoituksen ripeä kasvu, joka on joillakin alueilla aiheuttanut haasteita esimerkiksi kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudelle.
 • Lyhytaikaista vuokramajoitustoimintaa onkin alettu sääntelemään eri jäsenmaissa aikaisempaa enemmän kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.
 • Myös viranomaisten tietopyynnöt majoituspalveluita välittäville alustoille ovat lisääntyneet. Tämä on aiheuttanut etenkin monissa jäsenmaissa toimiville toimijoille hallinnollista taakkaa.

Asetusehdotuksen tavoitteena olisi edistää avoimuutta ja turvata lyhytaikaisten vuokramajoituspalvelujen kestävä kehitys osana matkailuekosysteemin kaksoissiirtymää.

Asetuksen avainelementit TEMin esittelyn mukaan:

Suomessa ei tällä hetkellä ole käytössä rekisteröintimenettelyä. Ehdotuksen mukaan rekisteröintimenettely olisi otettava käyttöön, jos viranomaiset haluaisivat saada verkkoalustoilta tietoja.

Suomen Mökkivuokraajat ry antoi kirjallisena kommenttinsa asetusehdotukseen. Kommenteissa muun muassa

tuotiin julki määritelmien ja linjavetojen tarpeellisuutta

(lyhytaikainen vs. pitkäaikainen ja vuokraus vs. majoitus)
 • Muistutettiin, että yhdistyksen laatimat yleiset mökkivuokrausehdot ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston lukemat ja täydentämät. Ehdot ovat lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitetut painokkaat suositukset määritelmineen kattaen koko majoitusprosessin ilmoittelusta majoituksen päättymiseen asti. Yleiset mökkivuokrausehdot määritellään kaikkea lyhytaikaista majoittamista koskeviksi.
 • Lyhytaikaisuudella tarkoitetaan pääsääntöisesti majoitusta, joka on kestoltaan alle 30 vuorokautta. Tätä pidempiin majoituksiin sovelletaan pitkäaikaisen vuokrauksen ehtoja. Näin siksi, että kuukautta pidemmissä majoitussuhteissa on majoittaja- ja omistajakokemuksen mukaan hyvä toiminnan muuttuvan luonteen vuoksi määritellä esimerkiksi vastuujaot kohteesta ja kustannuksista eri tavalla kuin sitä lyhyemmissä jaksoissa.
 • Nämä määrittelyt ja rajat vastaisivat myös asetusehdotuksen taustatarpeeseen ”lyhytaikaista vuokramajoitustoimintaa onkin alettu sääntelemään eri jäsenmaissa aikaisempaa enemmän kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla”.
 • Kun linjavedot saadaan Suomessa selviksi, ei joka alueen tarvitse määritellä omia, mahdollisesti alueellisesti merkittävästikin eriarvoistavia, pelisääntöjään erikseen. Valtakunnallisesti voidaan kuitenkin antaa alueille suuntaviivat, miten ne voivat halutessaan tarkentaa rajauksia suuntaan tai toiseen.

ehdotettiin sähköisen matkustajailmoituksen käyttöönottoa viranomaisvetoisesti

 • Jo nyt vierailun kannalta olennaiset tiedot sekä majoittajasta että majoittujista kerätään lähtökohtaisesti matkustajailmoitukseen. Nämä joko säilytetään majoittajalla GDPRn vaatimusten mukaisesti vuoden ajan tai toimitetaan viranomaisille.
 • Lisäksi Tilastokeskus kerää lyhytaikaisesta majoittumisesta kokeellisia tilastoja.
 • Olisi hyvä varmistaa, ettei samaa tietoa kerätä useampaa eri kanavaa vaan jo olemassaolevat tiedonkeruukanavat otettaisiin tehokkaammin käyttöön. Matkustajailmoitus voitaisiin hyvin toteuttaa ja täyttää sähköisenä, esimerkiksi sähköisiä vahvoja tunnistusmenetelmiä käyttäen. Samalla saataisiin asetusehdotuksen mukaiset majoittajan rekisteröintinumerot kirjaantumaan oikeisiin majoitustietoihin automatiikalla.
 • Sähköinen matkustajailmoitus olisi sisällöltään välittömästi allekirjoituksen jälkeen viranomaisten käytettävissä (21.11. sidosryhmäkuulemissa poliisiviranomaisen huomio sisällön nopeasta vanhenemisesta).
 • Jos rekisteröityneen majoittajan olisi mahdollista täyttää tähän sähköiseen matkustajailmoitukseen myös ennakoidut vuokratulot kyseiseltä majoitusjaksolta, sama järjestelmä täyttäisi myös DAC7-direktiivin (yhtenäinen tiedonantovelvollisuus alustoille jakaa tulotietoja veroviranomaisille). Näin saataisiin suoraan yrityksen tai yksityisen ennakkotiedot verotuloista, joita voi sitten tarpeen mukaan täydentää tai korjata, kuten nyt on jo totuttukin toimimaan esitäytettyjen veroilmoitusten kanssa.
 • Sähköisistä matkustajailmoituksista voitaisiin ohjata majoitustilastointiin tarvittavat tiedot suoraan Tilastokeskukselle halutuin määräajoin. 
 • Tämä malli vastaisi myös ehdotuksen taustakohtaan ”Myös viranomaisten tietopyynnöt majoituspalveluita välittäville alustoille ovat lisääntyneet. Tämä on aiheuttanut etenkin monissa jäsenmaissa toimiville toimijoille hallinnollista taakkaa.”

muistutettiin, että lyhytaikainen majoitus ei ole kaikkialla taakka vaan jopa merkittävä kasvun tuoja

”- – lyhytaikaisen majoituksen ripeä kasvu, joka on joillakin alueilla aiheuttanut haasteita esimerkiksi kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudelle – -”

 • Toisaalta lyhytaikainen majoitustoiminta on joko tärkeä sivuelinkeino tai jopa merkittävä päätulon lähde esimerkiksi hiljaisille maaseutualueille Suomessa.
 • Asetuksen vaatimusten tulisi tukea haluttua kestävää toimintaa samalla kun pyritään hillitsemään kohtuuttomuuksia.
 • Suomen Mökkivuokraajat liputtaa uudistavan majoittamisen puolesta: tällöin huomioidaan ekologisuus, talous sekä sosiaalinen ja kulttuurinen perspektiivi.
 • Yliturismista kärsivillä alueilla uudistavat toimenpiteet saattaisivat näyttää varsin toisenlaisilta kuin matkailua elinvoiman ylläpitämiseksi kaipaavat hiljentyneet alueet, mutta perusperiaate on sama: matkailun – ja majoittamisen – tulisi antaa alueelle enemmän kuin mitä se ottaa. Jättää se paremmaksi kuin mitä se oli aiemmin. Uudistavaa matkailua on pohdittu muun muassa yhdistyksen yhteistyökumppanin kirjoituksessa.

Asetusehdotuksen avainelementit Suomen Mökkivuokraajien näkökulmasta:

Yhdenmukaiset majoittajien rekisteröintimenettelyt ja -numerot, rekisteröintijärjestelmän käyttöönotto ei pakollista.

Nähdäksemme majoittajan valvottu ja viranomaistahoksi mielletyn myöntämä rekisteröintinumero toisi uskottavuutta ja luotettavuutta majoittajalle. Koska rekisteröintinumero ehdotuksessamme mahdollistaisi esimerkiksi sähköisen matkustajailmoituksen täyttämisen ja siten tulojen ja majoitusten ilmoittamisen ennakoivasti, lisäisi se virallisen seurannan mahdollisuutta. Myönnetty, virallisesta rekisteristä majoittujan tarkistettavissa oleva majoittajanumero vähentäisi myös harmaata majoitustoimintaa.

Verkkoalustojen velvollisuus näyttää majoittajien rekisteröintinumerot ja tehdä satunnaistarkastuksia, velvollisuus tiedon jakamiseen viranomaisten kanssa. Työkalut ja menettelyt turvalliseen ja kustannustehokkaaseen jakamiseen.

Verkkoalustan määritelmä asetusehdotuksessa (”lyhytaikaista vuokramajoituspalvelua tarjoavat verkkoalustat, jotka tarjoavat palveluita lyhytaikaista majoitustoimintaa harjoittaville toimijoille Unionissa”) tulee pohtia: moni majoittaja hyödyntää montaa eri alustaa majoitustoiminnan markkinoinnissa. ”Ilmoitatko tietoja mitään muuta kautta” -tyyppiset kyselyt ovat inhimillisessä toiminnassa aina riskialttiita. Nähdäksemme varsinainen tietojen kerääminen sähköinen matkustajailmoitus -tyyppisellä järjestelmällä primääristi estäisi tietojen tupla- tai triplailmoittamisen. Verkkoalustoille voisi asettaa pakolliseksi mahdollisuuden majoittajan rekisterinumeron ilmoittamiseen, mikäli sellainen on haettu ja myönnetty.

Niissä verkkoalustajärjestelmissä, jotka hoitavat myös majoittujan tietojen keräämisen ja maksut majoittumisesta (jolloin majoittaja ei itse kerää esimerkiksi majoitusmaksuja), voitaisiin kerätä matkustajailmoituksen tietoja vastaava informaatio erikseen suojattuna, tietoprofiililtaan vastaavana, suoraan sisäänajettavana datapakettina viranomaisille, tilastointiin, verottajalle ja muille määritellyille.

Tiedon tarjoaminen alan toimijoille, seuranta ja valvontayhteistyö hyvän toimeenpanon varmistamiseksi

”Yhden tuutin malli” tiedon ilmoittamiseksi ja keräämiseksi olisi helpompi opastaa käytettäväksi ja saada tieto hallitusti kerättyä. Sähköinen matkustajailmoitus on perusteltu tiedonkeräämismalli, jota majoittajat ovat globaalisti tottuneet täyttämään niin hotellin ilmoittautumistiskillä kuin vuokramökeilläkin. Majoittajan täydentäessä omalta osaltaan ilmoituksen tietoja viranomaisvaateita varten tulee koottua hyvin perusteltu, asetusehdotuksen tarpeet täyttävä paketti, joka istuu mainiosti suomalaiseen majoittaja-alaan ja olemassaoleviin viranomaisvaateisiin.


Kiitämme mahdollisuudesta osallistua sidosryhmäkuulemiseen ja antaa asetusehdotuksesta kirjallisia näkemyksiä.

Lisätietoja kommenteista antaa

Sari Hyvärinen, puheenjohtaja, Suomen Mökkivuokraajat ry

info@mokkivuokraajat.fi puh. 0505164543

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close